כל הזכויות שמורות לחברת "ערמונים תקשורת בע"מ". הנך רשאי/ת לשתף את הקישור לאתר ברשתות החברתיות, אך חל איסור מפורש להשתמש או להעתיק את התכנים המופיעים באתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מחברת ערמונים תקשורת בע"מ. כל העתקת תוכן מהאתר ללא אישור תיחשב כהפרת זכויות יוצרים.